Vasküler Doplerler

ABI Kit

Ankle Brachial Index Kit

ATP Kit

Ankle Toe Pressure Index Kit

D900

Vasküler Dopler Cihazı

DMX

Vasküler Dopler Cihazı

Intra Operative Probe (IOP)

Operasyon Sırasında Kullanılabilen Prob

MD200

Masa Tipi Vasküler Dopler Cihazı

SD2

Vasküler Dopler Cihazı